ВАШЕТО БЪДЕЩЕ ЗАПОЧВА ТУК

 

Проектът ruraLAB 3.0, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия, предлага инструменти, които ще ви позволят да придобиете умения, да научите за социалното предприемачество и да предложите реални проекти от селските райони, които ще имат положително въздействие.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА RURALAB 3.0?

Защо социалното предприемачество в селските райони е важно?

Социалното предприемачество е специфичен вид предприемачество, при което разработените нови бизнес идеи имат положително социално, икономическо и/или екологично въздействие върху областта, в която се реализират.


Като се има предвид, че в Европа сме изправени пред проблем, свързан с обезлюдяване на селските райони, от съществено значение е да се създадат екологични, социални и икономически устойчиви възможности за младите хора в тези райони.


Социалното предприемачество може да е възможността, която селските райони очакват.


Да се подкрепят младежки асоциации или общини, които искат да внедрят методологията ruraLAB 3.0 или да създадат селски центрове

 

Целта е съживяване на селските райони чрез насърчаване прилагането на методологията ruraLAB и избягване на обезлюдяването на селските райони.

Да се предложи обучение по социално предприемачество на младите хора в селските райони, както и платформа за свързване на социални предприемачи и инвеститори

 

Целта е да се предложи обучение и да се подкрепи работата в мрежа между селските и градските райони.

Да се определи профилът от умения на младите социални предприемачи в селските райони


Целта е да се извърши изследване на профила на уменията на младите хора в селските райони.