Партньори


„Партньорството в проекта ruraLAB обхваща организации от 5 европейски държави (България, Гърция, Италия, Испания и Холандия), представляващи три различни регионални икономики, с експертен опит и опит в европейски проекти и в социалното предприемачество от различни гледни точки. Консорциумът включва институции с различни профили (2 университета, бизнес център, частна компания, активна в неформално обучение, доставчик на ПОО и 2 НПО, активни в областта на предприемаческото образование), позволяващи широко ниво на разпространение между различни сектори. УНСС (България) е координатор на проекта.


Освен това, партньорите ще бъдат подкрепени от мрежа от асоциирани партньори.

.

Партньори

Università Tor Vergata (IT)