R3. ruraLAB платформа

Описание

​​​​​​​В рамките на този  резултат ще бъде разработена платформа ruraLAB, която да свързва предприемачи и социални предприятия и млади хора, които търсят работа с компании в селските райони.