R4. Ръководства за динамични и дигитални селски центрове на ruraLAB

Описание

В рамките на тозирезултат ще бъдат разработени методология и насоки в подкрепа на внедряването на концепцията ruraLAB в младежки сдружения или чрез кметства, предлагайки инструментите на ruraLAB на млади хора, които живеят и/или учат в селските райони.