Резултати

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат разработени следните инструменти:

  • Ръководство за компетенции, върху които социалните предприемачи в селските райони трябва да работят.
  • Инструмент за самооценка, който позволява на младите хора в селските райони да измерват своите компетенции, свързани със социалното предприемачество.
  • Виртуална среда за обучение (MOOC) и обучително съдържание, които да предоставят на младите хора съответните знания за социалното предприемачество.
  • Платформа ruraLAB за връзка между младите хора от селските райони и социални предприятия или млади социални предприемачи в градските райони, като по този начин благоприятства обмена на идеи и микроинвестиции в бизнеса на младите селски участници                                                                                                                                                    Ръководство за платформата ruraLAB, така че да може да бъде разпространявано и възпроизвеждано от младежки асоциации и градски съвети.
  • Ръководство, насочено към политиците за създаване на дигитални селски центрове, които са гръбнакът на промяната в селските райони, предоставяйки подкрепа на младите селски предприемачи във връзка с техните бизнес идеи.R1. Дефиниране на профил от компетенции на ruraLAB и инструмент за самооценка

R2. Инструментариум и MOOC

R3. ruraLAB платформа

R4. Ръководства за динамични и дигитални селски центрове на ruraLAB