Събития

Планираме следващите събития на Мултипликатора в края на проекта:

  • ME1. Кипър
  • ME2. Италия
  • ME3. Нидерландия
  • ME4. Гърция
  • ME5. Испания
  • ME6. България