Edu-Europe


„Edu-Europe” е стартираща образователна организация под формата на социално кооперативно предприятие със седалище в Лариса, Гърция. Екипът й се състои от опитни и наградени педагози, които работят паралелно в общественото образование, заемат отговорни позиции в образованието и имат отличен академичен и професионален опит. Тяхната мисия обхваща:

 • Насърчаване на качествено образование (4 SDG)
 • Изследване и разпространяване на иновативни дейности в образованието
 • Разработване на смесено и базирано на проекти обучение
 • Разработване на S.T.E.A.M. образователни сценарии
 • Насърчаване на екологичното образование
 • Насърчаване на интердисциплинарни подходи за обучение
 • Преодоляване на разликата между средното и висшето образование
 • Работа в сферата на неформалното образование
 • Преодоляване на пропастта между формалното и неформалното образование
 • Предоставяне на възможност на учителите да открият нови методи на преподаване
 • Предоставяне на учителите възможност да работят по по-приобщаващ начин
 • Насърчаване на откритостта и сътрудничеството с европейски образователни организации
 • Насърчаване на достоен труд и икономически растеж (8 SDG) чрез засилване на предприемачеството, младежта и ученето през целия живот
 • Институционализиране на въздействието и разширяване за оптимална ефективност и растеж на иновативното образование
 • Възможност за дигитални умения за успешна отдалечена комуникация и взаимодействие
 • Насърчаване на агрегации за ефективно включване на младите хора в обществото
 • Проектиране на операции за печалба както за социалното въздействие, така и за оцеляването на организацията
 • Насърчаване на европейската интеграция чрез проекти, финансирани от ЕС“

edu-europe (EL)

Информация


Интернет страница: www.edu-europe.eu


Ректор: Dimitrios Nakos
E-mail: nakos.dimi@gmail.com


Контакти: Chryssa Velissariou
E-mail: velissariou1@gmail.com