ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΕΔΩ

 

Το έργο ruraLAB 3.0, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σου προσφέρει μια σειρά εργαλείων που θα σου επιτρέψουν να αποκτήσεις δεξιότητες, να μάθεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και να προτείνεις πραγματικά έργα από αγροτικές περιοχές που θα έχουν θετικό αντίκτυπο.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ RURALAB 3.0;​​​​​​​

Γιατί είναι σημαντική η κοινωνική επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές;

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας ειδικός τύπος επιχειρηματικότητας στον οποίο οι νέες επιχειρηματικές ιδέες που αναπτύσσονται θα έχουν θετικό κοινωνικό, οικονομικό ή/και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην περιοχή όπου υλοποιούνται.

 

Δεδομένου ότι στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα σχετικά με την ερήμωση και την εκκένωση των αγροτικών περιοχών, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους νέους σε αυτές τις περιοχές και αυτές οι ευκαιρίες να είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες.

 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι η ευκαιρία που περίμεναν οι αγροτικές περιοχές.

 

Να υποστηριχθούν σύλλογοι νέων ή δήμων που θέλουν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία ruraLAB 3.0 ή να δημιουργήσουν αγροτικούς κόμβους

 

Στόχος είναι η αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, μέσω της προώθησης της εφαρμογής της μεθοδολογίας ruraLAB, προκειμένου να αποφευχθεί η ερήμωση των αγροτικών περιοχών.

Να προσφέρει εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα σε νέους σε αγροτικές περιοχές, καθώς και μια πλατφόρμα σύνδεσης κοινωνικών επιχειρηματιών και επενδυτών


Στόχος είναι η παροχή κατάρτισης και υποστήριξης της δικτύωσης μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών.

Προσδιορισμός του προφίλ δεξιοτήτων των νέων κοινωνικών επιχειρηματιών σε αγροτικές περιοχές

 

Στόχος είναι να πραγματοποιηθεί έρευνα για το προφίλ δεξιοτήτων των νέων σε αγροτικές περιοχές.