Αποτέλεσμα 2.- Εργαλειοθήκη και MOOC

Περιγραφή

Ο στόχος αυτού του Πνευματικού Αποτελέσματος είναι να σχεδιάσει μια εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, πρακτικούς πόρους και βιβλιογραφικές αναφορές.             


Αυτή η εργαλειοθήκη θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν χρήση από νέους σε αγροτικές περιοχές, προκειμένου να τους υποστηρίξει όταν ξεκινούν το ταξίδι τους στον κόσμο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.