Αποτέλεσμα 3.- Πλατφόρμα ruraLAB

Περιγραφή

Στο πλαίσιο αυτού του Πνευματικού Προϊόντος θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα ruraLAB για να διασυνδέει  επιχειρηματίες, κοινωνικές επιχειρήσεις και νέους που αναζητούν δουλειά  σε εταιρείες σε αγροτικές περιοχές.