Αποτέλεσμα 4.- Οδηγοί για τους δυναμικούς και ψηφιακούς αγροτικούς κόμβους ruraLAB

Περιγραφή

Μέσα σε αυτό το Πνευματικό αποτέλεσμα θα αναπτυχθεί μια μεθοδολογία και κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης της ιδέας του ruraLAB σε συλλόγους νέων ή μέσω δημαρχείων σε ολόκληρους δήμους, προσφέροντας τα εργαλεία ruraLAB σε νέους που ζουν ή/και σπουδάζουν σε αγροτικές περιοχές.