Η εταιρική σχέση

 

Η εταιρική σχέση ruraLAB αποτελείται από μια ετερογενή ομάδα Οργανισμών από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία), που αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές περιφερειακές οικονομίες, με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Έργα και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η Κοινοπραξία, στην πραγματικότητα, περιλαμβάνει ένα αλληλοσυμπληρούμενο σύνολο Οργανισμών με διαφορετικά προφίλ (2 Πανεπιστήμια, ένα επιχειρηματικό κέντρο, μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη μη τυπική κατάρτιση, έναν πάροχο ΕΕΚ και 2 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης) που επιτρέπουν ένα ευρύ επίπεδο διάχυσης του έργου μεταξύ των διαφόρων τομέων. Η UNWE είναι η αιτούσα οργάνωση από τη Βουλγαρία.

Επιπλέον, οι εταίροι θα υποστηρίζονται από ένα ισχυρό δίκτυο συνδεδεμένων εταίρων.

Κοινοπραξία

Università Tor Vergata (IT)