CRES


De Knowledge Triangle is de synthese van de Lissabonstrategie voor de opbouw van een kenniseconomie in de Europese Unie, die op weg is naar Europa 2020. Het geeft de rol en de doeltreffendheid aan van de interactie tussen de kennispijlers, namelijk onderwijs en opleiding, en onderzoek en innovatie, als fundament voor het opbouwen van een economie die de EU in staat stelt te concurreren met andere economieën in de wereld.

Gezien de noodzaak om nieuwe ideeën over methodologie en opleiding te ontwikkelen en tegelijkertijd de focus te houden op innovatieprocessen, hebben 10 oprichtende organisaties uit 8 verschillende landen en verschillende sectoren in 2019 het "Centrum voor Onderzoek en Europese Studies - Toekomstgericht Ondernemen" (CRES-fb Association) opgericht.

Initiatiefnemers van deze associatie zijn:

 • Finance & Banking - Vereniging voor Organisatieontwikkeling en Human Resources (IT)
 • Multimedia Academic Global - MAG (Spin-off Universiteit Uninettuno - IT)


Andere oprichters:

 • Dimitra Education & Consulting - EL (Private VET Provider);
 • Institut d’Estudis Financers - ES (Training Provider);
 • University of Applied Sciences - DE (Higher Education);
 • ANCCP – ES (Social Inclusion Training);
 • DMPC – PT (Consultancy Company);
 • Malta Union of Bank Employees – MT (Trade Union);
 • Folkuniversitetet – SE (Adult Education Training)
 • IBI - International Banking Institute – RU (University of St. Petersburg)


Het doel van CRES:

 • Het uitvoeren van studies, onderzoeken en Europese projecten ter bevordering van het Europese beleid inzake opleiding en beroepsontwikkeling
 • De uitwisseling van ervaring, kennis en informatie aan te moedigen
 • Opleidings- en adviesactiviteiten te verzorgen
 • Bevorderen van kwaliteitsborging binnen beroepsonderwijs en -opleiding
 • Definiëren en ontwikkelen van de Europese portefeuille van beroepskwalificaties
 • Bevorderen van de implementatie en ontwikkeling van innovatieve organisatorische oplossingen voor ondernemingen
 • Samenwerken met nationale en internationale organisaties, in het bijzonder met universiteiten, onderzoeks- en onderzoekscentra, scholen, opleidingsinstituten en kamers van koophandel
 • Organiseren van en deelnemen aan conferenties, workshops, seminars, vergaderingen en studiebezoeken
 • Studies en Europees onderzoek uitvoeren ter bevordering van Actief Burgerschap
 • Verzorgen van een nieuwsbrief, boeken, artikelen en documenten beheren, ook online.CRES (IT)

informatie


Website: www.asscres.eu


Contact: Mario Spatafora
E-mail: info@asscres.eu