Project

Achtergrond informatie

Doelen

Uitvoering

De verstedelijking, en dus het wegtrekken van mensen uit de minder stedelijke gebieden, kan de economische achteruitgang versnellen binnen deze regio's. Zo maakt het de kloof tussen rijke en arme regio's in Europa nog groter. De Europese Commissie heeft ontvolking daarom als één van hun prioriteiten bestempeld.

 

Om deze verstedelijking tegen te gaan, is het ruraLAB-project erop gericht jongeren in plattelandsgebieden te voorzien van instrumenten en vaardigheden op het gebied van sociaal ondernemerschap. Zo wil ruraLAB voorkomen dat jongeren naar grote steden vertrekken en dat deze kleinere gebieden leeg lopen. Deze kleine gebieden zijn vaak rijk aan toeristische en ecologische mogelijkheden en hebben economisch potentieel.

Het voornaamste doel is jongeren in minder stedelijke gebieden de tools aan te reiken die waarmee ze hun eigen sociale onderneming op kunnen richten. Daarbij wordt de uitwisseling van ideeën en perspectieven met sociale ondernemingen en andere sociale ondernemers bevorderd via het ruraLAB-platform.


Daarnaast wordt ook de inzetbaarheid van de jongeren vergroot, aangezien de ruraLAB-opleiding over sociaal ondernemerschap met name gaat over vaardigheden binnen (sociaal) ondernemerschap, marketing, economisch management, het bedenken van ideeën, enz.


De innovatie binnen het project komt onder andere van het ruraLAB-platform, dat een netwerk van ondernemers creëert en daarbij een kanaal wordt om micro-investeringen mogelijk te maken.

Dit alles zal worden bereikt door de samenwerking van 7 partners uit 6 verschillende landen. Hiervoor zijn 6 partners geselecteerd waarvan de landen met dit probleem te maken hebben, en één (Nederland) die een goed voorbeeld is van inzetbaarheid van (sociaal) ondernemerschap in minder stedelijke gebied.


Door middel van de 4 transnationale projectbijeenkomsten, 5 evenementen, 1 Europees seminar en 4 verschillende project resultaten, zullen we een reeks instrumenten en tools kunnen ontwikkelen die richting geven aan de ambitieuze doelstellingen van het ruraLAB-project.